Academie Grimbergen, meer mogelijk dan ooit.

Top

GAG LOGO Inschrijven


Beste leerlingen,
Beste ouders,

Het zijn nog steeds onwezenlijke tijden. Wie had kunnen denken dat we ook nu nog steeds op zoek moesten gaan naar een houvast of misschien zelfs eerder een positief toekomstbeeld.

Wij, als academie Grimbergen, zijn volop in voorbereiding voor het volgende schooljaar en wij garanderen jullie dat we vanaf september 2021 weer een mooi aanbod in petto hebben! Een schooljaar waarin we iedereen weer willen blijven boeien en prikkelen om onze geliefde podiumkunsten ten tonele te brengen. Wij zullen er klaar voor zijn!

Momenteel zitten wij in het Deeltijds KunstOnderwijs nog steeds in CODE ROOD, en daardoor zullen de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 op digitale wijze moeten plaatsvinden. We hebben tijdens deze coronacrisis ook vernieuwde software geïnstalleerd om onze leerlingenadministratie beter te kunnen verwerken.

Herinschrijvingen vanaf 01/06/2021

 • Hoe ga je te werk? (instructies ook te vinden op www.academiegrimbergen.be/dko3)
  • Je maakt een account aan op https://mijnacademie.be/academiegrimbergen en krijgt daarvan een bevestigingsmail
  • Je logt opnieuw aan en voegt een leerling (naam en voornaam, gegevens, etc…) toe
  • Je beantwoordt de vragen en krijgt dan de voorstellen, op basis van leeftijd, te zien. Indien je graag een afwijkende inschrijving wil of indien het voorstel dat er verschijnt niet zou kloppen, gelieve dan een mailtje te sturen naar secretariaat@academiegrimbergen.be
 • Op het einde van deze online inschrijving kan er enkel via homebanking betaald worden.
 • Een leerling is pas officieel ingeschreven als het inschrijvingsgeld daadwerkelijk op de rekening van de academie is terechtgekomen.
 • De datum van inschrijving/betaling is belangrijk als we moeten rekening houden met cursussen die een beperkte capaciteit omvatten alsook voor de 2de instrumenten
 • Tweede instrumenten: je aanvraag indienen via het daarvoor voorziene invuldocument dat je kan terugvinden op onze website. (Ook alle leerlingen die in schooljaar 2020-2021 reeds een 2de instrument volgden, dienen opnieuw dit document in te vullen. Leerlingen die hun aanvraag voor 2de instrument niet voor 30 juni hebben ingediend/doorgestuurd, verliezen hun voorrang.)
 • Einddatum van inschrijving is uiterlijk 30/09/2021.

Nieuwe inschrijvingen vanaf 01/06/2021

 • Hier dient eveneens een account aangemaakt te worden via onze website op dezelfde wijze als hierboven vermeld.
 • Wanneer een gezin reeds beschikt over een account, kan hier een nieuwe leerling binnen hetzelfde gezin aan toegevoegd worden.

Aandacht!

 • Inschrijvingen dienen online te gebeuren.
 • Indien het voorstel, voor het schooljaar 2021-2022, dat na het inloggen verschijnt, inhoudelijk niet overeenstemt met de vooropgestelde keuze van de leerling, dan kunnen medewerkers van de academie telefonisch hulp bieden tijdens de openingsuren van het secretariaat.
  • maandag 9 uur tot 16 uur
  • dinsdag 9 uur tot 16 uur
  • woensdag 9 uur tot 16 uur
  • donderdag 9 uur tot 19 uur
  • vrijdag 13 uur tot 19 uur
  • zaterdag 9 uur tot 13 uur
 • In hoogst uitzonderlijke gevallen, kan er geopteerd worden om, na afspraak, een inschrijving via videocall of een fysieke inschrijving te laten plaatsvinden.

Inschrijvingsgelden

 • € 79 voor leerlingen jonger dan 18 jaar (en dit op 31/12) en dit per domein (muziek / woordkunst-drama / dans/domeinoverschrijdende initiatie)
 • € 145 voor leerlingen van 18 jaar tot 24 jaar
 • € 330 voor leerlingen vanaf 25 jaar

Inbegrepen:

 • € 5 bijdrage reproductierecht Semu
 • € 5 lidkaart Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen met 5 gratis voorstellingen

Gemeentelijke toeslag voor leerlingen 6-7 jaar in de 1ste graad muziek (instrumentinitiatie)

 • € 75 (inwoner van groot-Grimbergen)
 • € 125 (niet-inwoner groot-Grimbergen)

Verminderde tarieven

 • € 55 vanaf een tweede gezinslid jonger dan 18 jaar waarvan reeds 1 gezinslid is ingeschreven.
 • € 45 voor leerlingen jonger dan 18 jaar die zich inschrijven voor een tweede domein.
 • € 145 voor volwassen leerlingen boven 25 jaar omwille van sociale factoren (meer details in dit document).

Aanvraag voor vermindering

 • In het nieuwe inschrijvingssysteem zullen automatisch kortingen verrekend worden:
  • Indien er meerdere leden van hetzelfde gezin zich inschrijven.
  • Indien er meerdere domeinen worden gevolgd.
 • Verminderingen waarvoor we attesten nodig hebben kunnen we helaas nog niet toestaan. Leerlingen dienen eerst het volledige inschrijvingsgeld te betalen en nadien terugstorting aan te vragen wanneer het correcte attest ingediend wordt. Deze attesten kunnen al wel dadelijk worden meegestuurd bij de online inschrijving
 • Zie academiereglement artikel 11 + 12 - Inschrijvingsgelden

Belangrijk

 • Uurroosters schooljaar 2021-2022: zie www.academiegrimbergen.be
 • De lessen kunnen pas gevolgd worden vanaf het moment dat er een betaling ontvangen is.
 • Alle vragen i.v.m. wijzigingen van klas, leerkracht, instrument, … moeten aangevraagd worden aan de directie via bart.stevens@academiegrimbergen.be en kunnen pas in voege treden na diens goedkeuring.
 • Diploma’s kunnen op een later meegedeelde datum afgehaald worden op het secretariaat te Grimbergen.

Vragen?

Vragen kunnen altijd gesteld worden, een oplossing geven wij jullie altijd! secretariaat@academiegrimbergen.be

ZORG GOED VOOR JEZELF EN JE MEDEMENS!

Bart Stevens
Directeur Gemeentelijke Academie Grimbergen