Academie Grimbergen, meer mogelijk dan ooit.

Top

GAG LOGO Huur een instrument


Volgende instrumenten kunnen uitgeleend worden aan de leerlingen van de academie: accordeon, cello, viool, altviool, contrabas, gitaar, dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, trompet, cornet, bugel, bariton, tuba, hoorn, trombone, xylofoon. Per schooljaar moet de leerling €45 huurgeld te betalen.

Bij het begin van de uitlening wordt een waarborg gevraagd van €50. Dit bedrag wordt teruggestort wanneer het instrument in goede staat opnieuw ingeleverd wordt.

De betaling van het huurgeld en de waarborg gebeurt als volgt:

Bij uitlening van het instrument voor de eerste keer, zal de betaling van het huurgeld EN de waarborg gebeuren via bancontact op het moment dat het instrument afgehaald wordt.

Voor de verdere jaren zal de huurder een betalingsformulier toegestuurd krijgen.

Het huurreglement vermeldt het volgende ivm laattijdige betalingen:

Art. 6.

De huurder krijgt uiterlijk 30 dagen de tijd om het huurgeld te betalen, dit kan via overschrijving of bancontact op het secretariaat. Het bank- of postuittreksel geldt als bewijs van betaling.

De directie van de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, behoudt zich het recht voor het instrument te vorderen bij laattijdige betaling.

Duur van uitlening:

Art. 4.

De uitleenduur wordt vastgelegd als volgt:

  • Er is een maximale uitleenduur van 5 jaar voor de regelmatig-financierbare leerling.
  • Voor de strijkers bedraagt de uitleenduur voor de modellen 4/4 slechts 2 jaar, behalve wanneer de leerling start met een model 4/4. In dit geval bedraagt deze eveneens 5 jaar.
  • De hierboven vermelde uitleentermijn start op het ogenblik dat de regelmatig-financierbare leerling ingeschreven wordt in het eerste jaar van de tweede graad Muziek.
  • Voor de regelmatig-financierbare leerling van de eerste graad Muziek, wordt de uitleentermijn niet gerekend bij de maximale uitleenduur van 5 jaar. Het gaat hier om kinderen van 6 en 7 jaar en omvat dus maximum een periode van 2 schooljaren.
  • De directie behoudt zich het recht om de maximale uitleenduur met telkens 1 jaar te verlengen indien zou blijken dat het desbetreffende instrument door niemand anders zal gehuurd worden. Een instrument is minder aan slijtage onderhevig wanneer het bespeeld wordt.
  • De directie behoudt zich het recht om de maximale uitleenduur te verminderen indien zich een tekort aan één of ander instrument voordoet. Zij behoudt het recht in dit geval het instrument terug te vorderen. Indien de huurder de studies staakt moet hij het instrument binnen de 14 dagen inleveren.