Academie Grimbergen, meer mogelijk dan ooit.

Top

GAG LOGO Inschrijven


Beste leerlingen,
Beste ouders,

Het zijn onwezenlijke tijden, we zijn allemaal op zoek naar een houvast of misschien zelfs eerder een positief toekomstbeeld! Wij, als academie Grimbergen, zijn volop in voorbereiding voor het volgende schooljaar en wij garanderen jullie dat we vanaf september 2020 weer een mooi aanbod in petto hebben! Een schooljaar waarin we iedereen weer willen blijven boeien en prikkelen om onze geliefde podiumkunsten ten tonele te brengen. Wij zullen er klaar voor zijn! Zal het online zijn? Of terug enkel fysieke lessen? … misschien wel de perfecte combinatie van beiden…

Naar aanleiding van de huidige COVID-19 maatregelen heeft de Gemeentelijke Academie Grimbergen dan ook nieuwe richtlijnen opgesteld betreffende de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021.

Aangezien wij dit schooljaar niet meer volledig zullen herstarten en onze grootste prioriteit de veiligheid van ons personeel en leerlingen is, zullen de herinschrijvingen enkel op digitale wijze georganiseerd worden.

Herinschrijvingen

 • Alle leerlingen krijgen binnenkort een mail met in bijlage een PDF-bestand waarin een voorstel is uitgewerkt om zich in te schrijven voor het schooljaar 2020-2021.
 • Bij akkoord van dit voorstel is een bevestigingsmail voldoende om ingeschreven te worden.
 • Bij akkoord kan er via homebanking of overschrijving betaald worden.
 • Een leerling is pas officieel ingeschreven als het inschrijvingsgeld daadwerkelijk op de rekening van de academie gestort is.
 • Deze datum van betaling (op het rekeninguittreksel van de academie) is belangrijk als we moeten rekening houden met cursussen die een beperkte capaciteit omvatten alsook voor de 2de instrumenten.
 • Tweede instrument: aanvraag indienen via dit formulier op onze website. (Ook alle leerlingen die in schooljaar 2019-2020 reeds een 2e instrument volgden, dienen opnieuw dit document in te vullen. Leerlingen die hun aanvraag voor 2e instrument niet voor 30 juni hebben ingediend/doorgestuurd, verliezen hun voorrang.)
 • Einddatum van inschrijving is uiterlijk 30/09/2020. Het inschrijvingsgeld moet uiterlijk op 30/9/2020 op onze rekening staan.

Inschrijvingsgelden

 • € 73 voor leerlingen jonger dan 18 jaar (en dit op 31/12) en dit per domein (muziek / woordkunst-drama / dans/domeinoverschrijdende initiatie)
 • € 139 voor leerlingen van 18 jaar tot 24 jaar
 • € 323 voor leerlingen vanaf 25 jaar

Inbegrepen:

 • € 5 bijdrage reproductierecht Semu

Gemeentelijke toeslag voor leerlingen 6-7 jaar in de 1ste graad muziek (instrumentinitiatie)

 • € 75 (inwoner van groot-Grimbergen)
 • € 125 (niet-inwoner groot-Grimbergen)

Verminderde tarieven

 • € 49 vanaf een tweede gezinslid jonger dan 18 jaar waarvan reeds 1 gezinslid is ingeschreven.
 • € 44 voor leerlingen jonger dan 18 jaar die zich inschrijven voor een tweede domein.
 • € 139 voor volwassen leerlingen boven 25 jaar omwille van sociale factoren (meer details in dit document).

Aanvraag voor vermindering

 • Er kan reeds onmiddellijk een vermindering toegekend worden bij herinschrijving voor bv. een leerling met meerdere domeinen,…(leerling betaalt €73 voor muziek en €44 voor woord – semu dient maar 1x per leerling betaald te worden) -> we trachten dit reeds te ordenen in het PDF-voorstel.
 • Verminderingen waarvoor we attesten nodig hebben kunnen we helaas nog niet toestaan. Leerlingen dienen eerst het volledige inschrijvingsgeld te betalen en nadien terugstorting aan te vragen wanneer het correcte attest ingediend wordt.
 • Voor vermindering van meerdere leden van eenzelfde gezin: na ontvangst van de PDF-voorstellen per mail, gelieve contact op te nemen met het secretariaat om de nodige kortingen toe te kennen.
 • Zie academiereglement artikel 11 + 12 - Inschrijvingsgelden

Nieuwe inschrijvingen

 • Vanaf woensdag 23 september is inschrijven enkel mogelijk op afspraak in de academie vestigingsplaats Ruwaal 14-16 te Grimbergen. Een afspraak maken kan telefonisch op 02/270.82.38 of via e-mail op secretariaat@academiegrimbergen.be. Einddatum van inschrijving is uiterlijk 30/09/2020. Het inschrijvingsgeld moet uiterlijk op 30/9/2020 op onze rekening staan.

Belangrijk

 • Uurroosters schooljaar 2020-2021: zie www.academiegrimbergen.be
 • De lessen kunnen pas gevolgd worden vanaf het moment dat er een betaling ontvangen is.
 • Alle vragen i.v.m. wijzigingen van klas, leerkracht, instrument, … moeten aangevraagd worden aan de directie via bart.stevens@academiegrimbergen.be en kunnen pas in voege treden na diens goedkeuring.
 • Diploma’s kunnen op een later meegedeelde datum afgehaald worden op het secretariaat te Grimbergen.

Vragen?

Vragen kunnen altijd gesteld worden, een oplossing geven wij jullie altijd! secretariaat@academiegrimbergen.be

ZORG GOED VOOR JEZELF EN JE MEDEMENS!

Bart Stevens
Directeur Gemeentelijke Academie Grimbergen